Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

- STRONA GŁÓWNA -Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013


POSTĘP ROBÓT

- WYKAZ TYGODNIOWY -  - WYKAZ MIESIĘCZNY -

- WYKAZ MIESIĘCZNY -

Graficzna prezentacja postępu robót w powiązaniu z harmonogramem >>

 

Postęp robót za miesiąc Sierpień 2012r.

 

Roboty Drogowe :

- Wykonanie nasypów – 7998,0 m3

- Wykonanie stabilizacji hydraulicznio-chemicznej – 9775,2 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 1308,0 m2

- Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa – 13282,9 m2

- Wykonanie warstw podbudowy z betonu asfaltowego – 4996,0 m2

- Wykonanie warstw wiążących – 8232,2 m2

- Wykonanie warstw ścieralnych – 7240,4

- Humusowanie skarp wraz z obsianiem – 7123,47 m2

- Wykonanie chodników i ścieżek rowerowych – 10969,0 m2

- Ustawienie krawężników betonowych – 2110,7 m

- Wzmacnianie skarp geosiatkami komórkowymi – 2593,34 m2

- Ustawienie ścieków korytkowych – 784,2 m

-

Roboty Mostowe:

- Wykonanie zbrojenia – 14,6 t

- Ustawienie krawężników kamiennych – 67,1 m

- Wykonanie barier żelbetowych – 35,3 m3

- Betonowanie płyty chodnikowej – 90,6 m3

- Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej – 4317,2 m2

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej – 419 m2

- Montaż balustrady stalowej – 7437,8 kg

- Wykonanie instalacji z rur PP – 173,9 m

- Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego żywicami – 1387,7 m

- Wykonanie warstwy wiążącej – 9023,2 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej – 8736,4 m2

- Wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic syntetycznych – 1890,7

Roboty Branżowe:

Sieci Gazowe:

- Oznakowanie trasy gazociągu – 3075,1 m

- Zasypanie wykopów piaskiem – 13,1 m3

- Montaż gazociągów – 17 m

- Montaż rur ochronnych – 12,5 m

Sieci Elektryczne i Oświetleniowe:

- Wykonywanie rowów dla kabli – 1828,0 m

- Zasypywanie rowów – 1828,0 m

- Układanie kabli – 4741,1 m

- Ułożenie rur ochronnych – 537 m

- Ustawianie słupów oświetleniowych – 48 szt.

- Montaż masztów i konsol sygnalizatorów ulicznych – 17 kpl.

 

Postęp robót za miesiąc Lipiec 2012r.

 

Roboty Drogowe :

- Wykonanie stabilizacji hydraulicznio-chemicznej – 6900,8 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 3350,1 m2

- Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa – 13693,5 m2

- Wykonanie warstw podbudowy z betonu asfaltowego – 16508,1 m2

- Wykonanie warstw wiążących – 16064,8 m2

- Humusowanie skarp wraz z obsianiem – 10919,7 m2

- Wykonanie chodników i ścieżek rowerowych – 3899,9 m2

- Ustawienie krawężników betonowych – 3919,7 m

- Wzmacnianie skarp geosiatkami komórkowymi – 6143,7 m2

- Umocnienia skarp płytami chodnikowymi – 62,5 m2

- Ustawienie ścieków korytkowych – 620,1 m

-

Roboty Mostowe:

- Wykonanie zbrojenia – 18,8 t

- Ustawienie krawężników kamiennych – 260,3 m

- Wykonanie barier żelbetowych – 127,1 m3

- Betonowanie płyty chodnikowej – 90,6 m3

- Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej – 71,3 m2

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 852,4 m2

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej – 5270 m2

- Montaż balustrady stalowej – 21870,3 kg

- Ustawienie krawężników kamiennych – 260,3 m

- Wykonanie instalacji z rur żeliwnych – 145,6 m

Roboty Branżowe:

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

- Zasypywanie wykopów – 299,6 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 359,1 m

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 56 szt.

Sieci Wodociągowe:

- Wykonywanie podłoży pod kanały – 85,04 m3

Sieci Elektryczne i Oświetleniowe:

- Wykonywanie rowów dla kabli – 1455,3 m

- Zasypywanie rowów – 1590,1 m

- Układanie kabli – 2067,7 m

- Ułożenie rur ochronnych – 395 m

- Ustawianie słupów oświetleniowych – 48 szt.

- Montaż masztów i konsol sygnalizatorów ulicznych – 3 kpl.

 

Postęp za miesiąc czerwiec 2012

Roboty Drogowe:

- Usunięcie warstwy humusu – 3144,1 m2 - Plantowanie skarp, dna wykopów i korony nasypów – 45639 m2

- Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie – 16487,9 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 3620,9 m2

- Wykonanie warstw podbudowy pomocniczej z kruszywa – 16993 m2

- Humusowanie skarp wraz z obsianiem – 4372,35 m2

- Wykonanie chodników i ścieżek rowerowych – 1173,6 m2

- Ustawienie krawężników betonowych – 4463,5 m

- Wzmacnianie skarp geosiatkami komórkowymi – 1665,5 m2

- Umocnienia skarp płytami chodnikowymi – 34 m2

Roboty Mostowe:

- Wykonanie zbrojenia – 50,47 t

- Ustawienie krawężników kamiennych – 25 m

- Wykonanie barier żelbetowych – 188,5 m3

- Betonowanie płyty chodnikowej – 270 m3

- Wykonanie płyt przejściowych – 4,6 m3

- Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej – 1044,7 m2

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 667 m2

- Montaż balustrady stalowej – 19629,8 kg

- Wykonanie kolektora z rur żeliwnych – 460 m

Roboty Branżowe:

Sieci Kanalizacji Deszczowej:

- Wykonanie wykopów –29,7 m3

- Zasypywanie wykopów – 3229,1 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 724,23 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 25 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 38 szt.

Zabezpieczenie Sieci Cieplnej:

- Wykonanie zbrojenia – 3,4 t

- Wykonanie deskowania – 124,7 m2

- Wykonanie betonowania – 51,2 m3

Sieci Wodociągowe:

- Wykonanie wykopów- 354.2m3

- Wykonywanie podłoży pod kanały – 42,6 m3

Sieci Elektryczne i Oświetleniowe:

- Wykonywanie rowów dla kabli – 669 m

- Zasypywanie rowów – 669 m

- Układanie kabli – 3042,2 m

- Ułożenie rur ochronnych – 759 m

- Ustawianie słupów oświetleniowych – 47 szt.

- Montaż masztów i konsol sygnalizatorów ulicznych – 23 kpl.

- Budowa studni kablowych – 3 szt.

 

Postęp robót za miesiąc Maj 2012r.

 

Roboty Drogowe :

- Wykonanie nasypów – 11674,5 m3

- Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie - 11159 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 9773 m2

- Wykonanie warstw podbudowy pomocniczej z kruszywa – 11585 m2

- Wykonanie warstw podbudowy bitumicznej – 4686,5 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej – 5019,4 m2

- Humusowanie skarp wraz z obsianiem – 857,64 m2

- Wykonanie chodników i ścieżek rowerowych – 1492,3 m2

- Umocnienie skarp płytami chodnikowymi – 207,5 m2

- Ustawienie krawężników betonowych – 986 m

Roboty Mostowe:

- Wykonanie zbrojenia – 171,8 t

- Ustawienie krawężników kamiennych – 650,6 m

- Wykonanie barier żelbetowych – 40,7 m3

- Betonowanie kapy chodnikowej – 489,2 m3

- Wykonanie płyt przejściowych – 87,4

- Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej – 994,5 m

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 409 m2

- Wykonanie umocnienia wlotów przejść pieszo-rowerowych – 9,2 m2

- Montaż balustrady stalowej – 8309 kg

Roboty Branżowe:

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

- Wykonanie wykopów – 645,6 m3

- Zasypywanie wykopów – 1273 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 385,7 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 16 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 19 szt.

Zabezpieczenie Sieci Cieplnej:

- Wykonanie zbrojenia – 0,79 t

- Wykonanie deskowania – 24 m2

- Wykonanie betonowania – 10,4 m3

Sieci Telekomunikacyjne:

- Wykonanie kanalizacji kablowej – 22 m

- Układanie kabli – 160 m

Sieci Elektryczne i Oświetleniowe:

- Wykonywanie rowów dla kabli – 152 m

- Zasypywanie rowów – 149 m

- Układanie kabli – 218,6 m

- Ułożenie rur ochronnych – 781 m

- Ustawianie słupów oświetleniowych – 19,4 szt.

- Budowa studni kablowych – 11 szt.

 

 

Postęp robót za miesiąc Kwiecień 2012r.

 

Roboty Drogowe :

- Wykonanie wykopów – 2943,9 m3

- Wykonanie nasypów – 1492 m3

- Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie - 11467,69m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 4626 m2

- Wykonanie warstw podbudowy pomocniczej z kruszywa – 4758,2 m2

- Wykonanie warstw podbudowy bitumicznej – 7923,1 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej – 6560,9

- Humusowanie skarp wraz z obsianiem – 4918,3 m2

- Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej – 291,7 m

- Ustawienie krawężników betonowych – 1460,44 m

Roboty Mostowe:

- Wykonanie zbrojenia – 81,8 t

- Ustawienie krawężników kamiennych – 96 m

- Wykonanie barier żelbetowych – 88,5 m3

- Betonowanie kapy chodnikowej – 40,4 m3

- Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej – 1260 m2

- Umocnienie skarp przepustów brukowcem – 85 m2

- Montaż dylatacji – 3 szt.

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 968,8 m2

Roboty Branżowe:

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

- Wykonanie wykopów – 498,8 m3

- Zasypywanie wykopów – 351,7 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 113,4 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 3 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 14 szt.

Zabezpieczenie Sieci Cieplnej:

- Wykonanie wykopów – 333,1 m3

- Zasypanie wykopów – 66,8 m3

- Wykonanie zbrojenia – 2,8 t

- Wykonanie betonowania – 29,8 m3

Sieci Telekomunikacyjne:

- Wykonanie kanalizacji kablowej – 84 m

- Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi – 29,4 m

- Budowa studni kablowej – 3 szt.

 

Postęp robót za miesiąc Marzec 2012r.

 

Roboty Drogowe :

- Wykonanie wykopów – 23331,9 m3

- Wykonanie nasypów – 49137,5 m3

- Wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie - 1974,6 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 1328 m2

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa – 1657,6 m2

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej – 3030,5 m2

- Humusowanie skarp wraz z obsianiem – 4523,3 m2

- Ustawienie krawężników betonowych – 731,8 m

Roboty Mostowe:

- Wykonanie zbrojenia – 19,3 t

- Betonowanie płyty pomostu – 17,5 m3

- Ustawienie krawężników kamiennych – 81,7 m

- Wykonanie barier żelbetowych – 76,5 m3

- Betonowanie kapy chodnikowej – 136,3 m3

- Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej – 890 m2

- Montaż balustrad stalowych – 10601,1 kg

- Umocnienie skarp przepustów brukowcem – 301,4 m2

Roboty Branżowe:

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

- Wykonanie wykopów – 2712 m3

- Zasypywanie wykopów – 2251,5 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 359,5 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 17 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 25 szt.

Sieci elektryczne i oświetleniowe:

-Wykonanie rowów dla kabli– 143 m

-Zasypanie rowów – 143 m

-Układanie kabli – 1083 m

- Układanie rur ochronnych – 401 m

- Budowa studni kablowych – 20 m2

 

 

Postęp robót za miesiąc Luty 2012r.

Roboty Drogowe :

- Wykonanie wykopów – 206 m3

Roboty Mostowe:

- Wykonanie zbrojenia – 8,15 t

- Betonowanie korpusów podpór – 4,85 m3

- Betonowanie ław fundamentowych – 13,1 m3

- Betonowanie płyty pomostu – 333,32 m3

- Ustawienie krawężników kamiennych – 91,65 m

- Wykonanie barier żelbetowych – 12,71 m3

- Betonowanie kapy chodnikowej – 61,5 m3

Roboty Branżowe:

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

- Wykonanie wykopów – 311,75 m3

- Zasypywanie wykopów – 277,25 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 91,9 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 5 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 3 szt.

Sieci Wodociągowe:

- Zasypanie wykopów – 149,9 m3

- Układanie mieszanki betonowej – 2,2 m3

- Izolacja powierzchni betonowych – 196,6 m2

 

 

Postęp robót za miesiąc Styczeń 2012r.

 

Roboty Drogowe :

- Wykonanie nasypów – 9732,2m3

- Wykonanie chodników i ścieżek rowerowych – 193,6m2

- Wykonanie drenażu podłużnego za ścianką szczelną – 98,9 m

Roboty Mostowe:

- Wykonanie nasypów – 2514,5 m3

- Wykonanie zbrojenia – 108,3 t

- Betonowanie korpusów podpór – 8,1 m3

- Betonowanie ław fundamentowych – 3,61 m3

- Betonowanie płyty pomostu – 59,1 m3

- Ustawienie krawężników kamiennych – 183,3 m

- Umocnienie skarp przepustów brukowcem – 85,2 m2

Roboty Branżowe:

Sieci Elektryczne i Oświetleniowe:

- Wykonanie rowów dla kabli – 900,2 m

- Zasypanie rowów dla kabli – 900,2 m

- Ułożenie kabli – 1032,9 m

- Ułożenie rur ochronnych – 271 m

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

- Wykonanie wykopów – 500,9 m3

- Zasypywanie wykopów – 489,7 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 130,2 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 4 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 11 szt.

Sieci Wodociągowe:

- Wykonanie wykopów – 394,6 m3

- Zasypanie wykopów – 6 m3

- Układanie mieszanki betonowej – 10,9 m3

Sieci Telekomunikacyjne:

- Wciąganie kabli światłowodowych – 150 m

- Budowa kanalizacji kablowej – 11,57 m

- Ułożenie rur osłonowych – 180 m

 

Postęp robót za miesiąc Grudzień 2011r.

Roboty Drogowe :

- Wykonanie nasypów – 12434,7 m3

- Wykonanie podłoża stabilizowanego hydrauliczno-chemicznie – 8230,7 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 1655,4 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 17950,2 m2

- Wykonanie podbudowy bitumicznej – 16268,9 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej – 4014 m2

- Plantowanie skarp i korony nasypu – 3994,1 m2

- Wykonanie ścieków korytkowych – 50,2 m

Roboty Mostowe:

- Wykonanie zbrojenia – 231,1 t

- Betonowanie korpusów podpór – 38,2 m3

- Betonowanie ław fundamentowych – 75,8 m3

- Betonowanie płyty pomostu – 1391,6 m3

- Betonowanie płyt przejściowych – 3 m3

- Montaż dylatacji – 2 szt.

- Montaż balustrad – 5862,8 kg

 

Roboty Branżowe:

Sieci Elektryczne i Oświetleniowe:

- Wykonanie rowów dla kabli – 617 m

- Zasypanie rowów dla kabli – 617 m

- Ułożenie kabli – 641 m

- Ułożenie rur ochronnych – 436 m

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

- Wykonanie wykopów – 2584 m3

- Zasypywanie wykopów – 1757,5 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 438,3 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 24 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 11 szt.

Sieci Wodociągowe:

- Wykonanie wykopów – 46,5 m3

- Wykonanie nasypów – 3,8 m3

- Wykonanie wodociągów – 28 m

Zabezpieczenie sieci cieplnej:

- Wykonanie wykopów – 142 m3

- Wykonanie nasypów – 28,6 m3

- Wykonanie podkładów betonowych - 2 m3

- Wykonanie zbrojenia – 2 t

- Układanie mieszanki betonowej – 23,2 m

- Montaż płyt kanałowych – 14 szt.

 

 

Postęp robót za miesiąc Listopad 2011r.

 

Roboty Drogowe :

- Wykonanie wykopów – 1805,7 m3

- Wykonanie nasypów – 2667,8 m3

- Wykonanie warstwy z materaców geotekstylnych – 49458,7 m2

- Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – 11824,1 m3

- Wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie  – 19454 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 15796,5 m2

- Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego – 10687,5 m2

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego – 2163,1 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 4421,9 m2

- Wykonanie chodników z kostki brukowej – 93,63 m2

- Ułożenie krawężników betonowych – 1149,2 m

 

Roboty Mostowe:

 

- Wykonanie wykopów – 125,2 m3

- Wykonanie zbrojenia – 311,9 t

- Betonowanie korpusów podpór – 187,4 m3

- Betonowanie płyty pomostu – 296,2 m3

- Betonowanie płyt przejściowych – 58,3 m3

- Betonowanie ław fundamentowych – 137,2 m3

- Montaż dylatacji – 2 szt.

- Ustawienie krawężników – 15 m

- Montaż balustrad – 1968,5 kg

 

Roboty Branżowe:

 

Sieci Elektryczne i Oświetleniowe:

 

- Wykonanie rowów dla kabli – 2770,5 m

- Zasypanie rowów dla kabli – 2770,5 m

- Ułożenie kabli – 3654 m

- Ułożenie rur ochronnych – 1333 m

 

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

 

- Wykonanie wykopów – 3100,5m3

- Zasypywanie wykopów – 3066 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 469,5 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 40 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 16 szt.

 

Sieci Wodociągowe:

 

- Wykonanie wykopów – 34,5 m3

- Wykonanie nasypów – 18 m3

- Wykonanie wodociągów – 15 m

 

Sieci Telekomunikacyjne:

 

- Wykonanie przepustów pod przeszkodami – 47 m

- Wykonanie kanalizacji kablowej – 102 m

- Wciąganie kabli do kanalizacji kablowej - 1250 m

- Układanie rur ochronnych – 2 m

- Wprowadzanie kabla na słup – 60 m

- Budowa studni kablowych – 1 szt.

 

Postęp robót za miesiąc Październik 2011r.

 

Roboty Drogowe :

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 10935,2 m2

- Wykonanie wykopów – 33966 m3

- Wykonanie nasypów – 34830,1 m3

- Wykonanie warstwy z materaców geotekstylnych – 8528,3 m2

- Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – 2516,2 m3

- Wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie  – 6775,1m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 10597,7 m2

- Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego – 19081 m2

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego – 17583,6 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 8568,9 m2

  

Roboty Mostowe:

 

- Wykonanie wykopów – 415,8 m3

- Betonowanie korpusów podpór – 108,7 m3

- Wykonanie zbrojenia – 239,2 t

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 2335,5 m2

- Betonowanie płyty pomostu – 996,32 m3

- Betonowanie płyt przejściowych – 11,3 m3

- Montaż konstrukcji skrzynkowej obiektów mostowych – 399,9 t

- Montaż dylatacji – 2 szt.

- Ustawienie krawężników – 182 m

- Montaż balustrad – 1108,8 kg

 

Roboty Branżowe:

 

Sieci Elektryczne i Oświetleniowe:

 

- Wykonanie rowów dla kabli – 1183 m

- Zasypanie rowów dla kabli – 1183 m

- Ułożenie kabli – 1359 m

- Ułożenie rur ochronnych – 640 m

- Zabezpieczenie podziemnych części słupów – 16,5 m2

 

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

 

- Wykonanie wykopów – 4594,1m3

- Zasypywanie wykopów – 2623,7 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 1450,9 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 37 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 66 szt.

 

Sieci Gazowe:

 

- Wykonanie wykopów – 311,6 m3

- Wykonanie nasypów – 563,8 m3

- Ułożenie gazociągów – 242 m

- Ułożenie rur ochronnych – 24,5 m

  

Sieci Wodociągowe:

 

- Wykonanie wykopów – 96,4 m3

- Wykonanie nasypów – 63,5 m3

- Wykonanie wodociągów – 92,8 m

  

Sieci Telekomunikacyjne:

 

- Wykonanie przepustów pod przeszkodami – 104 m

- Wykonanie kanalizacji kablowej – 121 m

- Wciąganie kabli do kanalizacji kablowej - 400 m

- Układanie rur ochronnych – 15 m

- Budowa studni kablowych – 6 szt.

 

Postęp robót za miesiąc Wrzesień 2011r.

 

Roboty Drogowe:

- Wykonanie wykopów – 37726,1 m3

- Wykonanie nasypów – 39281,7 m3

- Wykonanie warstwy z materaców geotekstylnych – 6611 m2

- Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – 3519,9 m3

- Wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie  – 1252,3 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 10772,2 m2

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej – 8805,64 m2

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej – 6071,8 m2

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego – 21687,9 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 5985,7 m2

- Montaż krawężników betonowych – 1155 m

 

 Roboty Mostowe:

 

- Usunięcie warstwy humusu – 640 m2

- Wykonanie zasypki przyczółków – 1963,9 m3

- Betonowanie korpusów podpór – 202,8 m3

- Wykonanie zbrojenia – 134,1 t

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 3143,5 m2

- Wykonanie ławy oporowej – 2,88 m3

- Wykonanie ław fundamentowych – 27,1 m3

- Betonowanie płyty pomostu – 35,8 m3

- Montaż konstrukcji skrzynkowej obiektów mostowych – 349,5 t

- Montaż dylatacji – 2 szt.

 

 Roboty Branżowe:

 

Sieci Elektryczne i Oświetleniowe:

 

- Wykonanie rowów dla kabli – 452 m

- Zasypanie rowów dla kabli – 452 m

- Ułożenie kabli – 998,5 m

- Ułożenie rur ochronnych – 157,9 m

- Zabezpieczenie podziemnych części słupów – 19 m2

- Wykonanie przewiertów dla rur pod obiektami – 162 m

- Budowa obiektów podziemnych z rur pod drogami i ulicami – 71 m

 

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

 

- Wykonanie wykopów – 4923,5 m3

- Zasypywanie wykopów – 4051 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 1420,5 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 48 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 77 szt.

 

Sieci Gazowe:

 

- Wykonanie wykopów – 20,7 m3

- Wykonanie nasypów – 20,7 m3

- Ułożenie gazociągów – 46 m

 

 Sieci Wodociągowe:

 

- Wykonanie wykopów – 940,9 m3

- Wykonanie nasypów – 799 m3

- Wykonanie wodociągów – 446,8 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 9 szt.

 

Sieci Telekomunikacyjne:

 

- Wykonanie przepustów pod przeszkodami – 182 m

- Wykonanie kanalizacji kablowej – 340 m

- Wciąganie kabli do kanalizacji kablowej - 140 m

- Układanie rur ochronnych – 105 m

 

 

Postęp robót za miesiąc Sierpień 2011r.

 

Roboty Drogowe:

- Usunięcie warstwy humusu – 2649,9 m2

- Wykonanie wykopów – 36057,4 m3

- Wykonanie nasypów – 21014,5 m3

- Wykonanie warstwy z materaców geotekstylnych – 13129,2 m2

- Wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie  – 11690,2 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 12108,5 m2

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej – 9895,9 m2

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej – 8911,5 m2

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego – 13374,2 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej – 6049,6 m2

 

Roboty Mostowe:

- Wykonanie wykopów – 424,3 m3

- Wykonanie nasypów – 75,8 m3

- Betonowanie korpusów podpór – 134 m3

- Wykonanie zbrojenia – 160,4 t

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 2144,5 m2

- Wykonanie ławy oporowej – 16,42 m3

- Wykonanie ław fundamentowych – 518,9 m3

- Betonowanie płyty pomostu – 442,8 m3

- Montaż konstrukcji skrzynkowej obiektów mostowych – 300,1 t

 

Roboty Branżowe:

 

Sieci Elektryczne

- Wykonanie rowów dla kabli – 434 m

- Zasypanie rowów dla kabli – 434 m

- Ułożenie kabli – 1133 m

- Ułożenie rur ochronnych – 269 m

 

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

- Wykonanie wykopów – 8509,9m3

- Zasypywanie wykopów – 2010,6 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 2093,2 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 53 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych – 102 szt.

 

Sieci Gazowe:

- Wykonanie wykopów – 60 m3

- Wykonanie nasypów – 54 m3

- Ułożenie rur ochronnych – 76 m

 

Sieci wodociągowe:

- Wykonanie wykopów – 1104 m3

- Wykonanie nasypów – 1104 m3

- Wykonanie wodociągów – 534 m

- Ułożenie rur ochronnych – 4 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 42 szt.

 

Sieci telekomunikacyjne:

- Wykonanie przepustów pod przeszkodami – 40 m

- Wykonanie kanalizacji kablowej – 329 m

- Wciąganie kabli do kanalizacji kablowej - 1838 m

- Wyciągnie kabli z kanalizacji kablowej – 595 m

- Zawieszenie kabli nadziemnych – 20 m

- Ułożenie kabli w rowie kablowym – 20 m

 

 

Postęp robót za miesiąc Lipiec 2011r.

 

Roboty Drogowe:

- Usunięcie warstwy humusu – 13613,9 m2

- Wykonanie wykopów –28583,7 m3

- Wykonanie nasypów – 14047,2 m3

- Wykonanie warstwy z materaców geotekstylnych – 3856,4 m2

- Wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie  – 13266,3 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 7705,4 m2

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej – 4335 m2

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej – 4863,6 m2

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego – 5007,62 m2

- Wykonanie krawężników betonowych – 813 m

 

Roboty Mostowe:

 

- Wykonanie wykopów – 446,1 m3

- Wykonanie nasypów – 2220 m3

- Betonowanie korpusów podpór – 332 m3

- Wykonanie zbrojenia – 257,1 t

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 3584,6 m2

- Wykonanie ławy oporowej – 9,5 m3

- Wykonanie ław fundamentowych – 60,8 m3

- Betonowanie płyty pomostu – 386 m3

- Montaż konstrukcji skrzynkowej obiektów mostowych – 839 t

 

Roboty Branżowe:

 

Sieci Elektryczne

 

- Wykonanie rowów dla kabli – 144 m

- Zasypanie rowów dla kabli – 144 m

- Ułożenie kabli – 162 m

- Ułożenie rur ochronnych – 32 m

 

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

 

- Wykonanie wykopów – 5183,5 m3

- Zasypywanie wykopów – 5582,7 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 234,7 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 22 szt.

 

Sieci Gazowe:

 

- Wykonanie wykopów – 711,4 m3

- Wykonanie nasypów – 637 m3

- Wykonanie gazociągów – 518,5 m

- Ułożenie rur ochronnych – 104 m

 

Sieci wodociągowe:

 

- Wykonanie wykopów – 685 m3

- Wykonanie nasypów – 1117 m3

- Wykonanie wodociągów – 470,8 m

- Ułożenie rur ochronnych – 18 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 15 szt.

 

 

Postęp robót za miesiąc Czerwiec 2011r.

 

Roboty Drogowe:

- Wykonanie wykopów – 57182,3 m3

- Wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie i chemicznie  – 6681,96 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej – 2813,82 m2

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej – 2321,77 m2

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej – 888 m2

- Wykonanie warstwy z materaców geotekstylnych – 10551,63 m2

  

Roboty Mostowe:

 

- Betonowanie korpusów podpór – 338,63 m3

- Wykonanie filarów słupowych – 3,15 m3

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 4096 m2

- Wykonanie zbrojenia – 38,87 t

- Wykonanie ław fundamentowych – 8,6 m3

- Montaż konstrukcji skrzynkowej obiektów mostowych – 665,34 t

 

Roboty Branżowe:

 

Sieci Elektryczne

 

- Demontaż przewodów – 0,82 km

- Montaż przewodów –  0,27 km

- Wykonanie rowów dla kabli – 285 m

- Zasypanie rowów dla kabli – 263 m

- Ułożenie kabli – 644 m

- Ułożenie rur ochronnych – 49 m

 

 Sieci Kanalizacji Deszczowych:

 

- Wykonanie wykopów – 5214,71 m3

- Zasypywanie wykopów – 2023,31 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 1739,5 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 75 szt.

- Wykonanie studzienek ściekowych – 77 szt.

 

Sieci Telekomunikacyjne:

 

- Wykonanie przepustów pod przeszkodami – 444 m

- Wykonanie kanalizacji kablowej – 88 m

- Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych – 0,665 km

 

 

Postęp robót za miesiąc Maj 2011r.

 

Roboty Drogowe:

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 40181,71m2

- Wykonanie wykopów – 37061,97 m3

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej – 2257,86 m2

- Wykonanie warstwy z materaców geotekstylnych – 9409,38 m2

 

 

Roboty Mostowe:

 

- Betonowanie korpusów podpór – 147,53 m3

- Wykonanie filarów słupowych – 942 m3

- Wykonanie ław fundamentowych – 608,26 m3

- Wykonanie izolacji bitumicznej 1102,0 m2

- Wykonanie wykopów – 5659,56 m3

- Wykonanie nasypów – 3389,26 m3

- Wykonanie zbrojenia – 197,48 t

- Montaż konstrukcji skrzynkowej obiektów mostowych – 326,37 t

 

Roboty Branżowe:

 

Sieci Elektryczne

 

- Demontaż przewodów –  2,76 km

- Montaż przewodów – 0,64 km

- Wykonanie uziomów – 56 m

 

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

 

- Wykonanie wykopów – 4685,72 m3

- Zasypywanie wykopów – 1715,33 m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 947,6 m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 8 szt.

 

Sieci Gazowe:

 

- Wykonanie wykopów – 284,6m3

- Zasypanie wykopów – 252,29 m3

- Montaż rur ochronnych – 87,5 m

- Ułożenie gazociągów – 229 m

 

Sieci Wodociągowe:

 

- Wykonanie wykopów – 871,46 m3

- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – 775,0 m3

- Montaż wodociągów – 378,35 m

 

Postęp robót za miesiąc Kwiecień 2011r.

Roboty Drogowe:

- Wycinka drzew - 10 sztuk 
- Karczowanie zagajników – 1,4 ha

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 41758,91m2

- Wykonanie kolumn cementowo-gruntowych – 3354,01m

- Wykonanie warstwy z materaców geotekstylnych – 25806m2

  

Roboty Mostowe:

 

- Betonowanie korpusów podpór – 132,35m3

- Wykonanie filarów słupowych – 787,1m3

- Izolacja ław fundamentowych – 925m2

- Wykonanie wykopów – 8050,2m3

- Wykonanie nasypów – 3533,84m3

- Wykonanie ustroju rurowego przejść podziemnych z blachy falistej – 14,3t

- Wykonanie zbrojenia – 355t

- Ułożenie przepustów pod koroną drogi – 23m

  

Roboty Branżowe:

 

Sieci Elektryczne

 

- Ułożenie kabli – 585m

- Wykonanie wykopów – 285m

- Zasypanie wykopów – 251m

- Układanie rur ochronnych w wykopie – 220m

 

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

 

- Wykonanie wykopów – 1568,5m3

- Zasypywanie wykopów – 765,2m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych – 1031,5m

- Wykonanie studni rewizyjnych – 29 szt.

 

Sieci Gazowe:

 

- Wykonanie wykopów – 231,7m3

- Zasypanie wykopów – 209,2m3

- Montaż rur ochronnych - 110m

- Gazociągi stalowe – 183m

 

Sieci Wodociągowe:

 

- Wykonanie wykopów – 1805,6m3

- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – 1133,6m3

- Montaż wodociągów – 584,8m


 

Marzec 2011r.

Roboty Drogowe:

- Wycinka drzew- 21 sztuk 

- Karczowanie zagajników- 4,83 ha

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 37256 m2

- Wykonanie wykopów –  9370m 3

- Wykonanie nasypów – 129m3

- Wykonanie ulepszonego podłoża- 3314m3

- Wykonanie kolumn cementowo – gruntowych – 4061m

- Rozbiórki obiektów kubaturowych- 3243m3


Roboty Mostowe: 

- Betonowanie korpusów podpór – 1459m3

- Izolacja podpór - 614m2

- Wykonanie wykopów – 2616 m3

- Roboty palowe– 313 m3

- Wykonanie Nasypów- 264m3

- Wykonanie konstrukcji stalowej obiektów mostowych – 138 ton

- Wykonanie zbrojenia- 267,66ton

- Wykonanie ścianek szczelnych- 28,8m

Roboty Branżowe:

Sieci Telekomunikacyjne: 

- Ułożenie kabli – 3210m 

- Wykonanie wykopów- 20m 

- Zasypanie wykopów 20m 

- Ułożenie kabli światłowodowych  - 170m

Sieci Elektryczne: 

- Wykonanie wykopów- 810m

- Zasypanie wykopów- 810m

- Układanie kabli i przewodów – 2641m 

- Demontaż istniejących słupów- 31

- Montaż nowych słupów- 31 szt.

- Montaż lamp oświetleniowych- 8 szt.

- Przebudowa sieci trakcyjnych- 310m

Sieci Kanalizacji Deszczowych:

- Wykonanie wykopów – 8219m3

- Zasypanie wykopów- 2508m3

- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych 2189m 

- Wykonanie studni kanalizacyjnych i ściekowych- 134 szt.

Sieci Gazowe:

- Wykonanie wykopów- 182m 3

- Zasypanie wykopów- 166m3

- Montaż gazociągów – 123 m 
Sieci Wodociągowe: 

- Wykonanie wykopów- 586 m3

- Zasypanie wykopów- 599 m3
- Montaż wodociągów- 511 m 

 

Wartość robót wykonanych od początku realizacji kontraktu do końca marca 2011r. wynosi 25,19 mln PLN netto co stanowi 13,94% wartości robót ogółem.

 


 

LUTY 2011r.

Roboty Drogowe:

- Wycinka drzew 17 szt.

- Karczowanie zagajników- 2,7 ha

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 13755,6 m2

- Wykonanie wykopów – 2393 m3           

- Wykonanie kolumn cementowo – gruntowych – 734,8 m

- Wykonanie ulepszonego podłoża – 134 m3


Roboty Mostowe: 

- Betonowanie korpusów podpór – 400,1 m3

- Izolacja podpór - 150 m2

- Wykonanie wykopów – 4386,4 m3

- Roboty palowe WD-2 – 590,6 m

- Wykonanie konstrukcji stalowej obiektów mostowych – 205,5 ton

- Wykonanie i montaż przepustów z blachy falistej - 25 ton

- Wykonanie zbrojenia- ton 73,66 ton

Roboty Branżowe:

Sieci Telekomunikacyjne: 

- Ułożenie kabli – 3517 m 

- Wykonanie wykopów i nasypów 121 m

- Ułożenie kabli światłowodowych 176 m

- Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW – 427 m   

- Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi – 1408 m

Sieci Elektryczne: 

- Kopanie rowów dla kabli – 800 m

- Zasypywanie rowów dla kabli – 800 m

- Układanie kabli - 4809 m 

- Przebudowa sieci trakcyjnych – 400m

Sieci Kanalizacji Deszczowych:
- Wykonanie studni kanalizacyjnych 30 sztuk
 


STYCZEŃ 2011

Roboty Drogowe
-Wycinka drzew 16 sztuk
- Karczowanie zagajników- 3,7 ha
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 3992m2

Roboty Mostowe

- Betonowanie korpusów podpór – 870m3
- Izolacja ław fundamentowych- 643m2
- Wykonanie wykopów – 5451 m3
- Roboty palowe WD-2 – 1150 m3
- Wykonanie Nasypów- 380 m3
- Wykonanie konstrukcji stalowej obiektów mostowych – 330 ton
- Wykonanie i montaż przepustów z blachy falistej - 25 ton
- Wykonanie zbrojenia- 98ton
- Wykonanie zbrojenia- 98ton

Roboty Branżowe:

Sieci Telekomunikacyjne
- Ułożenie kabli – 2088m
- Wykonanie wykopów- 1680m
- Zasypanie wykopów 1680m
- Ułożenie kabli światłowodowych 885m
Sieci Elektryczne
- Wykonanie wykopów- 320m
- Zasypanie wykopów- 320m
- Układanie kabli- 1023m
Sieci Kanalizacji Deszczowych
- Wykonanie wykopów 150m3
- Zasypanie wykopów- 150m3
- Ułożenie kanałów kanalizacyjnych 33m
Sieci Gazowe
- Wykonanie wykopów- 89m3
- Zasypanie wykopów- 89m3
- Demontaż istniejących gazociągów – 76m
Sieci Wodociągowe
- Wykonanie wykopów- 210m3
-Zasypanie wykopów- 201m3
- Montaż wodociągów- 123m


GRUDZIEŃ 2010

W okresie 1.12.2010-31.12.2010. zostało wykonanych 54,015 % planowanych robót. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

•Roboty Mostowe
- Wykonanie zbrojenia podpór 219,03t
- Betonowanie ławy fundamentowej Pylonu 2024,6 m3
- Wykonanie wykopów 911,89m3
- Wykonanie ścianki szczelnej 45,8m
- Wykonanie pali wielkośrednicowych 764m

•Roboty Branżowe
- Przebudowa linii energetycznych 200m
- Przebudowa trakcji kolejowej 0,54 km
- Wykonanie kanalizacji deszczowej 41,6m
- Przebudowa sieci gazowych 240,3m
- Roboty ziemne 564m3
- Rozbiórka obiektów kubaturowych 3709,5m3

•Roboty Drogowe
- Zdjęcie warstwy humusu 780m2
- Wykonanie ulepszonego podłoża 166,9m3
- Wykonanie wykopów 2280,4m3
- Karczowanie zagajników 0,69ha


LISTOPAD 2010

W okresie od 15.10.2010r. do 30.11 2010r. zostało wykonanych 82,5% planowanych robót.
Wykonawca zrealizował następujące roboty:

• Roboty Drogowe
- Wycinka drzew 11 szt.
- Zdjęcie warstwy humusu- 7 405m3
- Stabilizacja gruntu – 220m3
- Karczowanie zagajników – 2500m3

• Roboty Mostowe
- Roboty palowe P4, P5 Mostu Głównego – 5 300 m 3
- Zbrojenie ław fundamentowych – 85 ton
- Wbicie ścianek szczelnych - 26,3m3
- Betonowanie fundamentu P5 – 162m3
- Izolacja ław fundamentowych- 64m3
- Roboty palowe P1, P2,P3 Estakady Głównej – 348m3
- Wbicie ścianek szczelnych P3 – 756m3
- Roboty palowe WD-2 – 55m3
- Wbicie ścianek szczelnych- 186m3
- Nasypy- 463 m3

• Roboty Branżowe:
- Przebudowa sieci trakcyjnych -12 szt. Słupów
- Przebudowa linii napowietrznych N.N – 62m
- Zabezpieczenia sieci wodociągowych- 130m
- Demontaż kabli teletechnicznych – 150m
- Budowa kanalizacji teletechnicznej – 70m


PAŹDZIERNIK 2010

Branża Mostowa
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
- wykonanie fundamentów palowych ( podpory nr 4 i 5). Wykonanie pali o średnicy d=1500mm- na lądzie z betonu klasy C25/30
- wykonanie przyczółka i stref za przyczółkiem
- wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III z transportem urobku na odkład/ nasyp na odległość 1 km

Branża Drogowa
- B1) odcinek ul. Kopernika od km 0+155.85 do 0+370.00
B2) projekt stałej organizacji ruchu

- koszty dostosowania się do warunków kontraktu ( ryczałt)
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu ) o grubości 20 cm za pomocą spycharek

Wycinka drzew
- karczowanie zagajników
- karczowanie krzaków i poszycia


- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- WIZUALIZACJE -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- LINKI -


INWESTOR:


Gmina Miejska Przemyśl


ZARZĄDZANIE I NADZÓR
PROJEKT


PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna


WYKONAWCA:


Mota-Engil Central Europe
 

- KONTAKT -