Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

- STRONA GŁÓWNA -Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013


GALERIA >>
GALERIA 2010>>
GALERIA 01.2011 - 06.2011>>
GALERIA 07.2011 - 12.2011>>

GALERIA 01.2012 - 06.2012>>

GALERIA ZDJĘĆ:

CZERWIEC 2012

Zabezpieczenie brzegów rzeki San Zabezpieczenie brzegów rzeki San strona lewa
Wykonanie chodnika w km 2+530 do km 2+700 Widok mostu z ul. 29 listopada WD-2 Nitka Prawa. Zamontowane balustrady stalowe ochronne
WD-2 Nitka Prawa. Przygotowanie zbrojenia barier ochronnych WD1 - pielęgnacja płyty pomostu Umocnienie skarp nasypu geokomórką km 1+400 do 1+500
ul. 29 Listopada. Ściana oporowa Układanie ścieku prefabrykowanego na chodniku strona lewa w km 0+700 do 1+000 Układanie krawężników pasa rozdziału w km 1+000 do 1+170
TP-2 strona lewa. Układanie chodnika. Skrzyżowanie ulic Lwowska - T.Zana-W.Pola Podbudowa z kruszywa łamanego - ul.29 Listopada km 0+250
Podbudowa z kruszywa łamanego - obwodnica km 0+600 Pas rozdziału - Obwodnica km 0+600 Odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu
Obwodnica km 0+700 do 1+000 umocnienie skarp lewego chodnika geokomórką Montaż oświetlenia ulicznego obwodnicy Montaż belek podwalinowych na ekranie E3
MG- Przygotowanie zbrojenia prawej kapy chodnikowej MG - malowanie pylonu (3) MG - malowanie pylonu (2)
MG - malowanie pylonu (1) Humusowanie skarp w km 1+150 do 1+300 strona prawa Budowa nasypu - skrzyżowanie ul. 29 Listopada z ul. E.Plater 1
Betonowanie wiaduktu WD1 (2) Betonowanie wiaduktu WD1 Zbrojenie wiaduktu WD1
Zbrojenie wiaduktu WD1 Widok z ul. Monte Cassino na Most Główny. Skrzyżowanie obwodnicy z ul. Krakowską

MAJ 2012

Zabezpieczenie wlotu PD3 kratą stalową Zabezpieczenie brzegów rzeki San
ul.29 Listopada - podbudowa bitumiczna. ul.29 Listopada - podbudowa bitumiczna (2) ul. Emili Plater 2 - stabilizacja hydrauliczno-chemiczna
ul. Emili Plater 2 - stabilizacja hydrauliczno-chemiczna (2) ul. 29-Listopada ul. 29 Listopada Umocnienie skarpy gwoździami 0+050 do 0+110
ul. 29 Listopada - Zabezpieczona skarpa ścianką szczelną wraz z oczepem Ul. 29 Listopada - skropienie emulsją Układanie krawężników kamiennych WD-2 Nitka Prawa
Układanie krawężników betonowych w km 1+150 do 1+350 Stabilizacja hydrauliczno-chemiczna na ul. 29 Listopada w km 0+180 do 0+260 Roboty ziemne - włączenie ul. 29 Listopada do Obwodnicy
Prace wykończeniowe i porządkowe WD-2 Nitka lewa Podbudowa z kruszywa łamanego nitka prawa w km 0+500 do 0+650 Podbudowa ciągu pieszo-jezdnego w km 1+100 do 1+350 strona lewa
Nasyp zbrojony geotkaniną w okolicach przejazdu P1 Montaż zbrojenia oczepu ścianki szczelnej ul. 29 Listopada 0+120 str. prawa Montaż barier ochronnych stalowych WD-2 Nitka Prwa
Czyszczenie powierzchnii betonowej pylonów Ścieżka pieszo - rowerowa - Obwodnica km 3+100 Ścieżka pieszo - rowerowa - Obwodnica km 2+600
Stabilizacja hydrauliczno-chemiczna na chodnikach - Obwodnica km 0+850 Przygotowanie podłoża pod stabilizację - Obwodnica km 0+700 Podbudowa z kruszywa łamanego na chodniku - Obwodnica km 2+400
Podbudowa z kruszywa łamanego - Obwodnica km 2+300 Odcinek próbny nawierzchni SMA - ul. Krakowsk Widok na północną część obwodnicy
Widok na południową stronę obwodnicy ul. 29 listopada
Panorama z mostem
Wiadukt WD2 ul. Wilczańska Wzmocnienie skarpy ul. 29 listopada
Wykonanie bariery żelbetowej na wiadukcie WD2 Most i nasyp od strony Medyki Deskowanie wiaduktu WD1

KWIECIEŃ 2012

Umocnienie wlotu przepustu PD-4 kamieniem łamanym Umocnienie skarp siatką stalową - Obwodnica km 0+800 str. P
Podbudowa z kruszywa łamanego - ul. Konopnicka Podbudowa z kruszywa łamanego - Obwodnica km 0+900 Podbudowa z kruszywa łamanego na chodniku str. L- Obwodnica km 0+900
Nasyp na ul. Kopernika Hydroobciew skarp - Obwodnica km 3+500 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej przez cynkowanie
Wykonanie zabezpiecznia konstrukcji stalowej Wykonanie barier żelbetowych Badania kontrolne zabezpieczenia antykorozyjnego
Widok na most z ul. Monte Cassino Układanie izolacji i krawężnika - wiadukt WD2 Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z obwodnicą
Montaż zbrojenia i deskowania - wiadukt WD1 Montarz urządzeń dylatacyjnych - wiadukt WD2 Zabezpieczenie ciepłociągu na ul. 29 Listopada
Umocnienie skarp wykopu gwizdziemi gruntowymi , siatką stalową i geowłókniną - ul. 29 Listopada km 0+350 Umocnienie skarp wykopu geowłókniną - Obwodnica km 0+800 str. lewa Stabilizacja hydrauliczno- chemiczna - Obwodnica chodnik lewy km 0+800
Podbudowa z kruszywa łamanego - ul. Zana - ul. Lwowska Warstwa odsączająca - ul. Zana Warstwa odsączająca - ul. Lwowska
Stabilizacja hydrauliczno-chemiczna - 29 Listopada km 0+450 Podbudowa i obrzeża opaski bezpieczeństwa - Obwodnica km 2+50 Nasyp - Obwodnica km 1+470
Drenaż przy ściance szczelnej - 29 Listopada km 0+100 Wykonanie wlotu do przepustu PD3 Wiadukt WD2
Skrzyżowanie ul Krakowskiej z obwodnicą Montaż deskowań wiaduktu WD1 Humusowanie skarp wykoapów
Układanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej - Obwodnica km 0+150 Układanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej - Obwodnica km 0+150 Skropienie emulsją asfaltową - Obwodnica km 0+400MARZEC 2012

Wzmocnienie skarpy wiaduktu WD2 za pomocą gwoździ gruntowych Wzmocnienie skarp ul. 29 listopada WD2-Łącznik
Most Główny Most Główny Budowa rusztowań wiaduktu WD1
WD-2 przyczółek P1. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej WD2 nitka lewa. Zbrojenie bariery wewnętrznej WD-2 profilowanie skarpy pod przyczółkiem
Układanie izolacji Przygotowanie płyty pomostu pod izolację Obwodnica km0+800. Umocnienie skarpy gwoździami strona prawa
Obwodnica km 0+850. Wykonywanie wykopu Montaz rusztowania pod ustrój niosący WD-1 Łącznik Słoneczna - Wilczańska. Układanie krawężników
Widok z ul. Monte cassino Widok na wiadukt i estakadę Widok na ul. 29 listopada
Widok na obwodnicę w kierunku północnym Widok na obwodnicę w kierunku południowym Budowa rusztowań wiaduktu WD1

LUTY 2012

WD-2 Nitka Lewa . Betonowanie kapy chodnikowej

WD-2 Łącznik. Zamontowane balustrady stalowe i przeciwporażeniowe WD-1. Montaż rusztowania pod płytę pomostu
WD-1. Montaż rusztowania pod płytę pomostu ul. 29 Listopada km 0+070. Zabezpiecznie skarpy ścianką szczelną z grodzic stalowych Przepust PD2
P-1. Zamontowane bariery ochronne MG. Betonowanie płyty pomostu -etap5 MG Pylon. Zabetonowana płyta pomostu -etap5

STYCZEŃ 2012

Zbrojenie i deskowanie oczepu przejazdu P1 WD-2 Nitka Lewa układanie krawężników betonowych
ul. 29-go Listopada km 0+300 wykonanie materaca geotekstylengo WD-2 Łącznik, EG - wykonanie barier żelbetowych WD-1 profilowanie skarpy
ul.29-go Listopada km 0+150 PD2 umocnienie wylotu kamieniem łamanym PD2 umocnienie wlotu kamieniem łamanym
MG betonowanie płyty pomostu MG betonowanie płyty pomostu 3 MG betonowanie płyty pomostu 2

Minął rok 2011

 

Stan na rok 2010

Stan na rok 2011

Estakada i Most 2010

Estakada i Most 2011

02_Obwodnica - km 0+900 - 2010

02_Obwodnica - km 0+900 - 2011

Obwodnica - widok z ul. Krakowskiej 2010

Obwodnica - widok z ul. Krakowskiej 2011

TP 2 2010

TP 2 2011

ul. Astronautów i Graniczna 2010

ul. Astronautów i Graniczna 2011

ul. E. Plater 2010

ul. E. Plater 2011

ul. Krakowska 2010

ul. Krakowska 2011

ul. W. Pola 2010

ul. W. Pola 2011

ul. 29 listopada 2010

ul. 29 listopada 2011

ul. M. Konopnickiej 2010

ul. M. Konopnickiej 2011

ul. W. Pola 2010

ul. W. Pola 2011

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- WIZUALIZACJE -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- LINKI -


INWESTOR:


Gmina Miejska Przemyśl


ZARZĄDZANIE I NADZÓR
PROJEKT


PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna


WYKONAWCA:


Mota-Engil Central Europe

 

- KONTAKT -