Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

- STRONA GŁÓWNA -Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 

GALERIA >>
GALERIA 2010>>
GALERIA 01.2011 - 06.2011>>
GALERIA 07.2011 - 12.2011>>

GALERIA 01.2012 - 06.2012>>

GALERIA ZDJĘĆ (01.2011 - 06.2011):

CZERWIEC 2011

Scalanie konstrukcji stalowej Mostu Głównego Przyczółek wiaduktu WD1 Montaż konstrukcji stalowej Estakady Głównej
Wzmocnienie nasypu siatkami HDPE - Obwodnica km 0+480 Wzmocnienie nasypu geotkaniną - Obwodnica km 1+560 Wykop - Obwodnica km 3+270
Wykonywanie warstwy odsączającej - obwodnica km 2+350 Warstwa odsączająca - Obwodnica km 2+300 Budowa nasypu - Obwodnica km 1+500
Wytworzenie konstrukcji stalowej wiaduktu WD2 Widok na pylon Mostu Głównego Umocnienie brzegów rzeki San
Próbne obciążenie pali przejazdu P1 Montaż konstrukcji stalowej Estakady Głównej Widok z pylonu na północną część obwodnicy
Widok z pylonu na południową część obwodnicy Scalanie konstrukcji stalowej mostu głównego Wykop - Obwodnica km 1+300
Wykonywanie nasypu - Przepust PD-4 Wykonanie materaca geotekstylnego - Obwodnica km 0+45 Wzmocnienie skarp nasypu siatkami HDPE
Montaż przepustu PD-3 Betonowanie pali - Przejazd P1 Wykonanie zbrojenia przyczółka wiaduktu WD-1
Spawanie konstrukcji WD-2 Łącznik Wykonanie ostatniego segmentu przepustu TP-2 strona prawa Wykonanie pali pod przejazd P1
Materac geotekstylny - Obwodnica km 3+350 Materac geotekstylny - Obwodnica km 2+680 Badanie nośności i zagęszczenia warstw nasypu VSS - Obwodnica km 2+600
Budowa nasypu - Obwodnica km 2+500 Budowa podpór wiaduktu WD-2 Scalanie konstrukcji mostu głównego MG

MAJ 2011

Zmontowana konstrukcja wiaduktu WD2 - Łącznik Umocnienie brzegów rzeki San Próbne obciążenie gwoździ gruntowych wzmacniających skarpę ul. 29 listopada
Montaż konstrukcji stalowej Mostu Głównego Wykopy - ul. 29 Listopada Wykop - Obwodnica km 1+300
Wykonywanie materaca geoteksylnego - obwodnica km 0+400 Materac geoteksylny - wąwóz przed przepustem PD-4 Budowa nasypu - wąwóz przed przepustem PD-4
Budowa nasypu - ul. Krakowska Budowa nasypu - Obwodnica km 2+450 Budowa nasypu - Obwodnica km 1+500
Budowa nasypu - Obwodnica przepust PD-4 Betonowanie fundamentu podpory nr 5 - wiadukt WD-1 Wizytacja Prezydenta Przemyśla na budowie Obwodnicy
MG Montaż zakotwień want Estakada Główna i Wiadukt WD2 - montaż konstrukcji Łącznika Wiadukt WD2 Łącznik - konstrukcja stalowa nad torami kolejowymi i ul. Buszkowicką
Wiadukt WD2 Łącznik - konstrukcja stalowa nad torami kolejowymi i ul. Buszkowicką Żerdzie TYTAN do wykonania gwoździ gruntowych wzmacniających skarpę ul 29 listopada Wykonanie przecisku Przepustu TP2, nitka lewa
Widok z pylonu na północną część obwodnicy Widok z pylonu na południową część obwodnicy Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
Regulacja koryta rzeki San Próbny montaż konstrukcji stalowej Mostu Głównego Konstrukcja stalowa Mostu Głównego
Estakada główna - scalanie konstrukcji stalowej Przepust PD4 ul. 29 listopada - wykonanie gwoździowania skarpy
ul.E.Plater - Wzmocnienie gruntu pod nasyp Wiadukt WD1 - wykop pod przyczółek Wiadukt WD2 - budowa podpór
Estakada główna i Wiadukt WD2 Widok na obwodnicę w kierunku ul. Wilczańskiej Widok na pylon z lotu ptaka

KWIECIEŃ 2011

Wykop n aul. 29 Listopada km 0+600 Wykonywania kolumn DSM - obwodnica km 0+40 Wykonywanie materaca geotekstylnego - obwodnica km 2+240
Wykonywanie zasypki przejścia dla pieszych TP-1b - obwodnica km 2+973 Zdjęcie warstwy humusu - obwodnica km 3+400 Wykonywania kolumn DSM - obwodnica km 0+400 (2)
Przepust TP1B Widok na most z ul. Polne Wiadukt WD2 - widok z ul. Buszkowickiej
Przejście TP2 budowa tunelu prawego Przejście TP2 budowa tunelu lewego Estakada i Most Główny - widok z ul. Buszkowickiej
Budowa podpór Estkady Głównej i Mostu Głównego Budowa dojazdów do mostu głównego - widok z Pylonu mostu Przejście TP2 - wykonanie przecisku 2
Przejście TP2 - Wykonanie przecisku Wiadukt WD2 - Łącznik -konstrukcja stalowa 1 Wiadukt WD2 - Łącznik -konstrukcja stalowa 2
Wykonywanie kolumn DSM - km 0+550 Widok z pylonu mostu głównego w stronę ul. Wilczanskiej Przepust PD-4 fot. nr 2
Przepust PD-4 fot. nr 1 Przejście TP-1a -podłączenie rurociągu tłocznego do kanalizacji Odhumusowanie ul. 29 Listopada - teren ogródków działkowych
Materac geotekstylny - obwodnica km 2+400 Fundament kruszynowy pod przepust PD-4 Fundament kruszynowy pod przepust PD-4
Kolumny DSM - przygotowanie do wykonania stabilizacji Kolumny DSM - przygotowanie do wykonania stabilizacji Materac geotekstylny pod budowę nasypu - ul. Krakowska
Podłoże przygotowane pod stabilizację spoiwem hydraulicznym - Obwodnica km 2+680 Podłoże przygotowane pod stabilizację spoiwem hydraulicznym - Obwodnica km 2+680 Przedłużenie przepustu PD-2
Przejście dla pieszych TP-1b Przejście dla pieszych TP-1b Przejście dla pieszych TP - 1a
Stabilizacja gruntu spoiwek hydraulicznym - Obwodnica km 2+550 Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym - Obwodnica km 2+200 Wykonywania fundamentu kruszynowego - przepust PD-4
Wykonywanie materaca geotekstylnego - Obwodnica km 2+120 Badania nośności VSS - Obwodnica km 2+250 Zdjęcie watstwy humusu - ul. 29 Listopada km 0+280

MARZEC 2011

Widok na obwodnicę w kierunku ul. Wilczańskiej Widok na obwodnicę ul. Graniczna Widok na WD2, EG i MG
Montaż przepustu TP-1b Budowa podpór Estakady Głównej i Mostu Głównego Budowa podpór WD2
Betonowanie filarów Estakady Głównej Betonowanie korpusu pylonu - MG Przebudowa przepustu PD1
Widok na Estakadę Główną Widok na most główny Wykonanie ''sztucznego stropu'' TP2, nitka lewa

LUTY  2011

Próbne obciążenie pala - WD2 Wykonanie sztucznego stropu z rur - TP2 Wytworzenie konstrukcji stalowej - EG
Ścianki szczelne na TP-1A Kanalizacja okolice ul.konopnickiej.2 Kanalizacja okolice ul.konpnickiej.1
Kanalizacja w okolicy 2+300 Odwiert geologiczny (2) Odwierty geologiczne(1)
Deskowanie i zbrojenie pylon Przygotowanie pod platformy DSM.2 Widok na plac budowy kolo WD-2
Wiertnica do wykonania dsm Wwibrowywanie ścianek szczelnych (1) Wwibrowywanie ścianek szczelnych (2)
Montaż słupa energetycznego Przejście dla pieszych TP-1A km 2+490 (1) Przejście dla pieszych TP-1A km 2+490 (2)
Przygotowania do wykonywania kolumn DSM km 1+500 Roboty ziemne - platformy pod kolumny DSM km 0+550 Ścianki szczelne TP-1B

STYCZEŃ  2011

Budowa pylonu MG Przebudowa sieci trakcyjnej Roboty palowe WD2
Zbrojenie pylonu MG Roboty palowe na obiekcie WD-2 Widok na estakadę główną EG i most główny MG
Zabetonowany korpus podpory P5 MG Zbrojenie korpusu pylonu MG Przejście dla pieszych TP-1A - fundament pod konstrukcję
Próbne obciążenie pala - wiadukt WD2

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- WIZUALIZACJE -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- LINKI -


INWESTOR:


Gmina Miejska Przemyśl


ZARZĄDZANIE I NADZÓR
PROJEKT


PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna


WYKONAWCA:


Mota-Engil Central Europe

 

- KONTAKT -